fredag 2 december 2016

Ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen

Det blev trevliga nyheter angående styrelsens ansökan om ett bidrag från Sparbanksstiftelsen!

- - - 

Hej!
Sparbanksstiftelsens styrelse tog ett positivt bidragsbeslut.
Vi skickar beslutsbrev, villkor och rekvisition i särskild ordning.


Beslut
Styrelsen anser att man har tillräckligt underlag för att fatta beslut.

Projektet ligger inom ramen för stiftelsens bidragspolicy och medverkar därmed till att utveckla föreningslivet i Västerviks kommun. Mot den bakgrunden beslutar styrelsen att bevilja ett bidrag på xxxxx kr inkl moms under 2017. Beslutet gäller med följande villkor:
-        Utbetalning av bidraget sker vid ett tillfälle och kan rekvireras under tiden januari-mars 2017.
-        Slutredovisning, med tillhörande med utvärdering och ekonomisk slutredovisning för projektet, skall lämnas senast i juni 2017 om inte föreningen anger något annat vid godkännandet av villkoren för bidraget.
-        Stiftelsen skall ha rätt till full insyn i Projektet till dess det slutförts.
-        Om slutredovisningen visar ett överskott skall det återbetalas till stiftelsen i proportion till finansieringsandel.
-        Sökanden och dess företrädare skall medverka till att skapa positiv publicitet kring bidraget samt förväntas framhålla att projektet möjliggjorts genom stöd från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Tjustbygdens Sparbank som bidragsgivare i enlighet med framtagna riktlinjer från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Tjustbygdens Sparbank.
-        Stiftelsen och sparbanken äger rätt att informera om det till sökanden beviljade bidraget, bl.a. på stiftelsens och sparbankens hemsidor.

Mvh Carl-Magnus Mårheden
__________________________________________________________________________


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar